KOGEMUSRINGID

Kogemusringid


Kogemusringi keskmes on kogemuslood kaugtööst, hübriidkontori mudelist ja uutest koostöö vormidest. Toome esile näiteid erinevatest kaugtöö praktikatest, analüüsime takistavaid tegureid ja viise nende ületamiseks, mõtestame tuleviku töövormide ja meeskonna teadliku juhtimise üle. Arutleme, milline on juhi roll kaugtöö toetamisel ja millised juhi praktikad toetavad usalduse kujunemist meeskonnas. 

Igas kogemusringis kuuleme kahte kogemuslugu. Kogemuslugude rääkijatele on võimalus esitada küsimusi. Järgneb arutelu gruppides, mille käigus mõtestatakse kuuldud lugusid ja sõnastatakse ühiselt õppetunnid kaugtöö teadlikumaks ja mõjusamaks juhtimiseks. Kõikide kogemusringide arutelu tulemusena valmib kirjalik kokkuvõtte, mis on loetav konverentsi veebilehel.

Kogemusring 1
Tarmo Leppoja, Riigi Tugiteenuste Keskus, peadirektor ja
Rain Laane Tervisekassa, juht 

Kogemusring 2
Mailis Neppo, Haridus- ja Teadusministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja ja
Merle Liisu Lindma, Microsoft HR-partner

Kogemusring 3
Karin Veski, Maksu-ja tolliameti personaliosakonna juhataja ja
Eveli Punnison, Transpordiameti personaliosakonna juhataja

Kogemusring 4
Kristiina Palm, Töötukassa personaliosakonna personalijuht-tööandjatega koostöö nõunik ja
Karina Madis, Kaitseressursside amet, töötajakogemuse juht